Szepes Mária írja

A képzelőerő művészetéről
 
Vajon az egész élet, a lét minden jelensége és változata nem ritkább vagy sűrűbb halmazállapotú képzelődés-e?
 ...ha kibontjuk fogalmának a világmindenséggel összefüggő értelmét, rájövünk, hogy a mindenség titokzatos éltető plazmája, mágikus, életadó és megtartó szellemi árama az isteni fantázia, s aki a jelenségekhez a teremtő képzelet oldaláról közelít, megtalálta a kulcsot hozzájuk. 
Aki kép-zel, az egyetemes törvények alapján köt és old, gyógyít és megvált. 
Ezért boncolják a lélek orvosai az ember jelképtárát, az álmokat, és ezért vallatja a pszichografológus az írás jelképeit.