KERESZTÚT

Újrakezdi - Újrakezdem?

1. Elítélik. Elítélem. (Elítélnek.)
2. Ráteszik. Ráteszem. Rámteszik. (Vállalom?)
3. Leroskad. Leroskadok. (Bírni akarja. Bírni akarom?)
4. Átöleli. Az útját járja. (Ránézek-e? Hogy AZ utamat járjam!)
5. Ő segíti. Elfogadja. (Segítek-e elfogadva?)
6. Kendőt nyújt. Ő arcát adja. (Ha letörlöm, nekem adja.)
7. Összerogyott. Összerogyom. Földre sújtja. Földre sújtom. (Újra kezdi. Újra kezdem?)
8. Megsiratják. Tovább járja. (Megsiratom. Megkövetem?)
9. Földre esett. Földre rogyott. (Segítem-e továbbmenni? Magam hagyom megsiratni?)
10. Megcsúfolják. Lecsupasztva. (Bírom-e még megcsúfolva?)
11. Felszögezik. Felszögezem. Felszögeznek. Tehetetlen. Önként teszik. Értünk teszi. (Értük teszem? Teszem értük?)
12. Fölfeszítve teljesíti. Akaratát véghezviszi. Elsötétült. (Befejezte?)
13. Leemelik. (Nézem-e még?) Ölbe teszik. Sötét AZ ég.
14. Sírba teszik. (Sírba tesznek.) Sárba tiport életeknek hajnal támad harmadnapra. Föltámad majd virradatra. Élet fakad a világnak, annak, aki Vele járja.