"Istenem, te felbecsülhetetlen ajándékot helyeztél életünkbe.
Mindenkinek fölajánlod a lehetőséget, hogy jelenléted fényének tükre lehessen.
A Szentlélek által szereteted szándékát nem kőtáblákra, hanem szívünk mélységeibe vésed.
És lelkünket betöltő békességed által képessé teszel minket arra, 
hogy szebbé tegyük mindazok életét, akiket reánk bíztál."