A HÁLA IMÁJA
 
Drága Mennyei Atyám!

Kérlek Téged Jézus nevében, hogy bocsáss meg mindazokért a dolgokért, 
amit rosszul cselekedtem, bocsásd meg minden bűnömet és tisztíts meg engem Uram!

Köszönöm, hogy lehajoltál értem és gyermekeddé fogadtál!
Köszönöm drága Mennyei Atyám mindazokat
 az áldásokat, amit kaptam Tőled!
Köszönök mindent, amit készítesz a számomra! 
Köszönöm a múltamat, a jelenemet és a jövőmet!
Köszönöm a családomat, köszönöm az életemet, 
köszönöm a szent véredet, ami engem tisztára mosott!

Köszönöm drága Mennyei Atyám, 
hogy mindig gondod van reám, gondod van szeretteimre!
Köszönöm, hogy szerető kezed mindig felettem és szeretteim felett van!
A szívem legmélyén vagy Uram, a szellememben vagy Uram! 
Vigyázok az útra, hogy minden percben érezhessem
 a te jelenlétedet, a Te jóságodat!

Köszönöm Neked azt a fényt, amit küldesz a Mennyből rám!
Köszönöm a fényességet, köszönöm, hogy a bensőmben vagy, Uram!
Köszönöm Neked Uram, hogy a hit ajándékával ajándékoztál meg engem!
Köszönöm Neked, Uram szívem minden dobbanását,
 köszönöm az életemet, köszönöm az örök életet!
Köszönöm a fényt, a világosságot, köszönöm a szabadulást!

Köszönöm Uram, hogy alkalmassá tettél arra, hogy imáimmal beléphetek 
mennyei trónod elé szent alázatban könyörgéseimmel az emberiségért! 
Áldd meg Uram, az egész világot, bocsásd meg bűneiket és halld meg esedezéseiket! 
 
Áraszd el a világmindenséget mennyei fényeddel és a te szent kezed óvjon meg 
a gonosz minden támadásától, mert Uram, Tebenned bízunk most és mindörökké! Amen.

Forrás ~ Internet