A BÖLCS EMBER ÖRÖMEI
 
'Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és aki okosságra tett szert. Ennek birtokába jutni jobb, mint ezüstöt szerezni, aranynál többet ér ennek elérése. A korallénál is nagyobb az értéke, nem vetekszik vele semmi drágaságod.'

Példabeszédek könyve 3. fejezet 13-15.
 
 Boldog ember, aki megtalálta a bölcsességet, az az ember, aki okosságra tesz szert! Ennek birtokába jutni jobb, mint ezüstöt szerezni, aranynál többet ér ennek elérése. A korallénál is nagyobb az értéke, nem vetekszik vele semmi drágaságod. A jobb kezében a hosszú életet tartja, a balban meg a vagyont és a dicsőséget. Az ő útjai mind barátságos utak, és az ösvényein mindenütt jólét van. Aki utána nyúl, annak az életfája lesz, boldog ember, aki belekapaszkodik. Az Úr bölcsességgel alkotta a földet, értelemmel tette az eget szilárddá. Ahogy elgondolta, úgy törtek föl a vizek, s a felhők tudtával harmatoznak esőt. Fiam, ne téveszd szemed elől soha, vigyázz a bölcsességre és a megfontoltságra. Így majd a lelked életévé válnak, és ékesség lesznek a nyakadon. Biztos léptekkel jársz akkor utadon, és nem botlik meg soha a lábad. Hogyha leülsz, nincs miért aggódnod, s ha lefekszel, jót pihensz, úgy alszol. Nem kell tartanod hirtelen ijedségtől, sem a gonoszok támadásától. Mert hiszen az Úr lesz az oltalmad, vigyáz a lábadra, nehogy tőrbe essék. Jótettedet ne tagadd meg a rászorulótól, hogyha módodban van jót tenni vele. Ne mondd embertársadnak: 'Menj, gyere máskor, holnap majd adok!' - ha mindjárt adhatnál. Ne szőj gonosz tervet embertársad ellen, amikor gyanútlanul nálad üldögél. Ne veszekedj soha ok nélkül senkivel, aki ellened semmi rosszat nem tett. Ne irigyeld az erőszak emberét, s ne válassz magadnak az útjai közül. A rossz úton járóktól iszonyodik az Úr, az igazakkal meg jó barátságban él. Az Úrnak átka van a gonosz házán, hanem az igazak otthonát megáldja. Akik gúnyolódnak, azokat ő is kigúnyolja, az alázatosakhoz jóindulattal van. Megtiszteltetés lesz a bölcsek osztályrésze, megszégyenülés a balgák örökség.
 
 Példabeszédek könyve 3. fejezet 13-35.
 
Forrás ~ Internet