Kun Magdolna ~ Önzetlen szeretet

Aki csendjével őrzi, mások
papírra vetett gondolatait
és szelíd hallgatással öleli
magához a versekké formált
szógyöngyöket, annak
lelkében végtelen szeretet lakik,
mely láthatatlanul áramlik szét
az emberi szívek legparányibb
réseibe. Ez az ember
bölcsességével ment életeket,
és bölcsességével űzi el maga
mellől a köré osont halált.


Forrás ~ Internet