Mi a siker?

A siker nem más, mint hogy meg tudod valósítani az elképzeléseidet, önmagadat. 

Különbségek a sikeres és a sikertelen ember között:
1.) A sikeres ember pontosan tudja, mire vágyik, van terve a célja elérésére, hisz abban, hogy meg tudja valósítani a szándékát, és ideje nagy részét a megvalósításnak szenteli.
A sikertelen embernek nincs határozott életcélja, azt hiszi, hogy a siker a véletlen „szerencse” műve, és csak akkor fog bármihez önszántából, ha nagyon muszáj.
2.) A sikeres ember az üzletkötés nagymestere. Elsajátította a befolyásolás művészetét, tudja, hogyan lehet másokra olyan hatással lenni, hogy szívesen közreműködjenek céljai és tervei megvalósításában. A sikertelen ember viszont állandóan gáncsoskodik. Minden tőle telhetőt megtesz, hogy a többiek tudomására hozza nemtetszését.
3.) A sikeres ember gondolkodik, mielőtt kinyitja a száját. Megfontolja a mondanivalóját. Arra helyezi a hangsúlyt, amit szeret az emberekben, kedvezőtlen véleményét nem fejti ki, vagy szűkszavúan elintézi.
A sikertelen ember ennek éppen az ellenkezőjét teszi. Előbb beszél, aztán gondolkodik. Zavarba jön, megbánja amit mond, hiszen meggondolatlan szavaival jóvátehetetlen kárt okoz magának, mert neheztelést vált ki embertársaiból.
4.) A sikeres ember csak azután nyilvánít véleményt, hogy tájékozódott, mert mondanivalóját szeretné intelligensen kifejteni.
A sikertelen ember gyakran nyilatkozik olyan dolgokról, amelyekről csekély vagy éppenséggel semmilyen információval sem rendelkezik.
5.) A sikeres ember beosztja az idejét, a jövedelmét, és megfontolja a kiadásait. Csak addig nyújtózkodik, ameddig a takarója ér.
A sikertelen mind az idejét, mind jövedelmét elpazarolja, s teszi ezt laza nemtörődömséggel, anélkül, hogy tekintettel lenne az értékükre.
6.) A sikeres ember gyakran érdeklődik mások iránt, különösen azok iránt, akikkel valamilyen lelki közösséget vél felfedezni, és ezekkel a személyekkel ápolja a barátságot.
A sikertelen csak azokkal barátkozik, akiktől remél valamit.
7.) A sikeres ember elfogulatlan, minden tekintetben és mindenkivel szemben toleráns.
A sikertelen ember szűk látókörű, s mivel intoleráns, képtelen felismerni a kedvező lehetőségeket, és megfosztja magát mások jóindulatú együttműködésétől.
8.) A sikeres ember lépést tart a korral, és mindig tájékozódik arról, ami történik, nemcsak a saját ügyeit érintő dolgokban, szakmájában, legszűkebb környezetében, hanem az egész világon.
A sikertelen embert kizárólag a saját szükségletei, kívánságai érdeklik, s ezeknek bármi áron eleget tesz.
9.) A sikeres ember mindig pozitív beállítottságú és pozitív gondolkodású. Tisztában van azzal, hogy a világban elfoglalt helye és elért sikerei szoros összefüggésben vannak azzal, hogy ő másoknak mekkora szolgálatot tesz. Rendszerint több szívességet tesz, mint amennyit ígér.
A sikertelen ember nem „valamit valamiért”, hanem „semmiért vár el valamit”, vagyis gyakran számít olyasmire, amit nem érdemel meg. És ha nem sikerül az adott dolgot megszereznie, kudarcaiért másokat okol.
10.) A sikeres ember tiszteli a Teremtőjét, és tiszteletének gyakran hangot is ad imák és jócselekedetek formájában.
A sikertelen ember azonban magán kívül senkit sem tisztel, csak a saját kényelmére van gondja, s mindent, ami a kényelmét szolgálja – akár mások rovására is – megszerzi magának, ha módja van rá.

Forrás - Internet