A tudás embere

„Amikor az ember tanulni kezd, még nem lát tisztán, célja hibás, szándéka homályos.
 Jutalmakat remél, melyeket soha meg nem kap, mert a tanulás nehézségeiről semmit sem tud. 
Lassan tanulni kezdi a dolgokat – először apránként, aztán nagy tömbökben. 
Aztán a gondolatai hamarosan összezavarodnak. 
Amit tanul, az soha nem egyezik azzal, amit lát vagy elképzel, ezért félni kezd. 
A tanulás soha nem olyan, mint amire az ember számít. 
Minden lépés új feladat, és a félelem, amit az ember megtapasztal, könyörtelenül és makacsul halmozódik. 
Az élete csatamezővé válik. 
És így szembetalálja magát első természetes ellenségével: a félelemmel! 
Borzalmas ellenség – csalóka és nehezen legyőzhető. 
Az út minden kanyarulatánál elrejtőzik és lesben áll. 
És ha az ember a jelenlététől megretten és megfutamodik, az ellenség véget vet a tudás keresésének.
És mit tehet azért, hogy félelmét legyőzze? 
A válasz nagyon egyszerű. 
Nem szabad megfutamodnia. 
Félelmével dacolnia kell, és a tanulásban újabb és újabb lépéseket kell tennie. 
Annak ellenére, hogy teljes rettegésben él, nem szabad megállnia. 
Ez az szabály! 
És eljön a pillanat, amikor az első ellenség meghátrál. 
Az ember bízni kezd saját magában. 
Szándéka megerősödik. 
A tanulás már nem olyan ijesztő feladat. 
Amikor ez az örömteli pillanat elérkezik, az ember bizton kijelentheti, 
hogy első természetes ellenségét legyőzte.
Ha az ember a félelmét egyszer már legyőzte, akkor élete hátralevő részében megszabadul tőle, mert a félelem helyett tisztánlátásra tesz szert – a szellem világosságára, mely a félelmet eltörli.
 Ettől kezdve az ember ismeri a vágyait, s tudja azt is, hogyan csillapítsa ezeket a vágyakat.”