"Mégis, éppen a gondok fölismerésének és megoldásának fo­lyamatában rejlik az élet értelme. A probléma a próba, mellyel el­különítjük a sikert és a kudarcot. Gondjaink miatt van szüksé­günk bátorságra és bölcsességre, sőt gondjaink tesznek minket bátrakká és bölcsekké. Végső soron ezek felelősek lelki fejlődé­sünkért. A szellemi fejlődés elősegítése érdekében tesszük pró­bára a problémamegoldás emberi képességét, mint ahogyan az iskolában is tudatosan megteremtett problémák megoldásával fejlődik a gyerekek elméje. 
Benjámin Franklin mondta: 
„Ami fáj, az nevel.” Ez az oka annak, hogy a bölcs emberek megtanulják, hogy a problémáktól nem rettegni kell, ellenkezőleg, örömmel kell fogadni őket, amiként a járulékos fájdalmat is."
"az önfegyelem az a szerszámkészlet, amellyel megoldhatjuk az élet problémáit. Hamarosan világossá válik az is, hogy a szenvedés technikájáról van szó, melynek segítségével sikeresen oldhatjuk meg problémáinkat, és a folyamat során egyszersmind fejlődünk is."
 
"Aki megtanulja az önfegyelmet, az megtanul szenvedni és fejlődni is.
a szenvedés technikájának, a gondok keltette fájdalom sikeres megélésének eszközei, melyek összességét diszciplínának, önfegyelemnek nevezem? Számunk négy: a kielégülés késleltetése a felelősség vállalása, az igazsághoz való ragaszkodás és az egyensúlyozás."