"Ajánljátok fel nekem szíveteket és vezetni foglak benneteket.
Megtanítalak titeket megbocsátani, szeretni ellenségeiteket és Fiam szerint élni.
Ne féltsétek magatokat.
Fiam nem felejti el bajaikban azokat, akik szeretnek.
Mellettetek leszek.
Kérni fogom a Mennyei Atyát, hogy ragyogtassa rátok az örök igazság és szeretet fényét.
Imádkozzatok pásztoraitokért, hogy böjtötök és imátok által szeretetben vezessenek benneteket."
Felajánlom Neked, Szűz Mária, Égi Édesanyánk szívemet, hogy vezess engem. Kérlek, taníts meg megbocsátani, szeretni ellenségeimet és Fiad szerint élni. Hiszem és bízom benne, hogy Jézus nem felejti el a bajban azokat, akik szeretnek és Te Szűzanyám, mellettem leszel. Köszönöm, hogy kéred a Mennyei Atyát, hogy ragyogtassa rám az örök igazság és szeretet fényét. Imádkozom pásztorainkért, hogy böjtöm és imáim által szeretetben vezessenek minket.
Mennyei Atyánk, aki Fölséged dicsőségére és az emberiség üdvösségére Egyszülött Fiadat Főpapnak és Jó Pásztornak rendelted, engedd kérünk, hogy akiket szolgáinak és evangéliuma hirdetőinek választott, az elnyert tisztség betöltésében hűségesnek bizonyuljanak. Krisztus Urunk által. Ámen.