Az élet művészete a képzelőerő művészete, 
az a tehetség, hogy a dolgok üres keretét zengő, színes, 
intenzív tartalommal tudjuk-e megtölteni.

 Az ember teremtő képzeletének lehetőségei határtalanok.

 Miért hagyjuk portól ellepetten tudatunk raktáraiban heverni azokat a gazdagító műveket, élményeket, amelyeket összegyűjtöttünk, a amelyek imaginációnk érintésére új, makulátlan életre kelnek, s plasztikus valóságukkal gyógyerőket árasztanak?

A tudósok, kísérletezők internacionális csoportjának benső magatartása ma egyre világosabban idézi fel a hermetikus ember archetípusát, akinek tudományos kísérleteit szintén kozmikus imagináció hatotta át, s a megismert jelenségek értelmét filozófiai szemlélete viszonylatában kereste meg.